Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ho-pe.se/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ho-pe.se/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Få ett erbjudande som inte är bindande nu! Klicka här
Få ett erbjudande som inte är bindande nu! Ring 53 53 51 51 eller bli uppringd

Urinoarer

LUKT- OCH VATTENFRIA URINOARER

utan att använda spärrvätskor

Som marknadsledande inom vattenfria urinoarer och handtorkar, har URIMAT® förbundit sig att fokusera på hållbarhet. Alla versioner av de vattenfria urinoarerna och handtorkarna tillverkas med hjälp av miljövänliga material och tillverkningsprocesser. Vi lägger stor vikt vid utsläppsneutral tillverkning och höga etiska standarder, när vi väljer nya leverantörer. HOPE A/S är exklusiv distributör av URIMAT®.

EN NY STANDARD INOM OFFENTLIGA FACILITETER

1 100 % luktfri miljö
2 Den lägsta förstagångsinvesteringen
3 Man kan använda vatten vid rengöring
4 Ingen användning av spärrvätskor eller vattenlås
5 Sparar i genomsnitt 150 000 liter vatten per urinoar

– Video: Halmstad kommun hårt drabbat av vattenbrist
– Video: Låga grundvattennivåer torrlägger sjöar
– Video: Kommuner varnar för vattenbrist i sommar

NÅGRA AV VÅRA GLADA KUNDER

Om Urimat®

På ett område där andra är passiva, är URIMAT® en tillverkare som sätter nya trender och standarder inom vattenfria urinoarer. De vattenfria urinoarerna tillverkas av schweiziska URIMAT® och de är kända över hela världen, och bidrar till en markant förbättrad hygien och stora vattenbesparingar i tusentals toaletter över hela världen.

URIMATS® innovativa teknik inger förtroende hos kunden, och med de mycket positiva ekonomiska lösningarna är de en god investering. Genom att välja URIMAT® bidrar du till att rädda miljontals liter rent friskt dricksvatten. Sötvatten är en värdefull resurs, och på många platser är det en bristvara. Varför spola ut urin med rent friskt dricksvatten?

PATENT – MP-ACTIVE TRAP

MB-ActiveTrap är en patenterad lösning som är konstruerad för att leda urinen genom insatsen på ett speciellt sätt. Den speciella genomströmningen av urinen garanterar en jämn och konstant förbrukning av det bioaktiva blocket. På så sätt kontrolleras insatsens långa livslängd.

Den integrerade MB-ActiveCube förbättrar hygienen, minskar urinsten och förehindrar att avloppet sätts igen på grund av organiskt avfall i urinen, som annars normalt kommer att bilda avlagringar i avloppet.

Den vertikala membrantekniken garanterar att dålig lukt isoleras fullständigt från avloppet. Dessutom garanterar det unika membranet att MB-ActiveTrap kan användas både där det är negativt och positivt tryck i avloppsrören. Det är omöjligt att gaser från avloppsledningen kommer upp genom membranet.

Sparar i genomsnitt 150 000 liter vatten per urinoar

Kontakta HOPE A/S för en lösning till befintliga urinoarer

Hope media

Unik möjlighet till annonsering

Som marknadsledande inom vattenfria urinoarer och handtorkar, har URIMAT® förbundit sig att fokusera på hållbarhet. Vi lägger stor vikt vid utsläppsneutral tillverkning och höga etiska standarder, när vi väljer nya leverantörer. HOPE A/S är exklusiv distributör av URIMAT®.

Besparing

Spara årligen kostnader på mellan 100.000 och 150.000 liter rent dricksvatten per Urimat urinal i förhållande till en traditionell vattenansluten urinal. Det motsvarar samma mängd vatten som en 1-1,5 meter djup och 10 gånger 10 meter stor simbassäng!

Miljö

Rent dricksvatten är en bristvara. Endast 0,3% av allt vatten på jorden finns tillgänglig i källor, floder eller grundvatten och kan användas som dricksvatten. Urimat hjälper till att spara planetens resurser och därmed att försäkra en bättre miljö.

Fördelar

Få en luktfri och inbjudande toalettmiljö. Undvik att vattentillförsel skapas. Skicka en positiv och miljövänlig signal till dina gäster/kunder. Undvik urinsten, förstoppning och efterföljande reparationer och underhåll.

FÅ ETT ERBJUDANDE PÅ VATTENFRIA URINOARER FRÅN HOPE

100 % fri från obehagliga lukter