Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ho-pe.se/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Få ett erbjudande som inte är bindande nu! Klicka här
Få ett erbjudande som inte är bindande nu! Ring 53 53 51 51 eller bli uppringd

XLERATOR® handtork modell XL-BW

XLERATOR® handtork modell XL-BW

XLERATOR® handtork modell XL-BW

12 369 kr (9 895 kr exkl. moms)

Vit BMC – förstärkt hölje i härdad plastpolymer som har låg vikt, är temperaturbeständigt, rostfritt och mycket hållbart. Automatisk sensor.

XLERATOR använder en unik, patenterad teknik som ger snabb och effektiv torkning av händerna. Handtorken är designad med en höghastighetsluftström och böjt munstycke, som gör att vattendropparna avdunstar snabbt och händerna blir helt torra på bara 10–15 sekunder. Det innebär att de flesta människor tycker om att använda XLERATOR!

  • 3 gånger snabbare! Torkar händerna helt på bara 10–15 sekunder.
  • Använder 80 % mindre energi än vanliga handtorkar
  • 95 % kostnadsbesparing jämfört med papper
  • Den enda handtork som fått certifieringen ”MADE IN THE USA”

Dokumenter: ProfilbrochureTekniske dataProduktblad

Oändliga möjligheter:

xlerator-hope Du kan få företagsnamnet, skol- eller klubblogon eller något helt annat på höljet. Möjligheterna är nästan obegränsade, och det kan tillverkas i all världens färger och designer.

Artikelnr: 501 Kategorier: ,
0000

XLERATOR torkar händerna snabbt och aktiveras av den infraröda sensorn, som automatiskt startar och stänger av den. Höghastighetsmotorn har en imponerande prestanda på 20 000 varv per minut.

XLERATOR arbetar i 2 faser

  • Luftströmmen blåser av överskottsvattnet från dina rena händer. Denna fas varar 3–4 sekunder.
  • Sedan avdunstar det fuktiga lagret och lämnar händer som är mjuka, behagligt varma och torra. Denna fas varar resterande 5–6 sekunder.

Det är hela 3–4 gånger snabbare än traditionella handtorkar, och händerna torkas på samma tid som om du skulle använt papper.

XLERATOR har en unik design som skyddas av 2 patent.

XLERATOR säljs med 3 års garanti på motorn. På övriga komponenter ger vi hela 5 års garanti!

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande.

MER INFORMATION
De miljömässiga fördelarna
Under sin långa livslängd, minskar XLERATOR miljöpåverkan vid handtorkning med 50–70 %. Detta enligt en oberoende livscykelanalys enligt standarden ISO 14040.
benefits_enviro
XLERATOR uppnår denna minskade miljöpåverkan i förhållande till traditionella handtorkar och pappershanddukar (både nya och vid 100 % återvinningsmaterial).
XLERATOR är den första handtorken som blivit godkänd av GreenSpec och som är certifierad enligt avtalet om grönare produkter.
Ledande inom hållbarhet
– 3 gånger snabbare än traditionella handtorkar
– Använder 80 % mindre energi
– 95 % kostnadsbesparing jämfört med papper
– Minskar miljöutsläppen med över 70 %
– 99,97 % ren luft med ett HEPA-filter
Lägre bakterienivå
Resterande bakterier sitter kvar på pappershanddukarna, som ofta slängs på golvet. Detta svineri leder till onödiga utsläpp och skapar merarbete för renhållningspersonalen. Med elektriska handtorkar, finns det inget avfall som ska hanteras och därmed ingen risk för spridning av bakterier.
Den nya generationens handfria höghastighetshandtorkar är ledande inom effektiv, hygienisk handtorkning. Det är dessutom det kostnadseffektivaste och miljömässigt mest försvarbara sättet att torka händer på. Oavsett om Excel-handtorken sitter i skolor, restauranger, köpcenter, sjukhus, bensinstationer, stadion, biografer, institutioner, fabriker, hotell, gym eller liknande, så garanteras varje användares säkerhet och tillfredsställelse, varje gång.

Mer information

De miljømæssige fordele

I sin lange levetid, reducerer XLERATOR miljøpåvirkningen ved håndtørring med 50-70%. Dette ifølge en uafhængig livscyklusvurdering målt på ISO 14040 standard.
benefits_enviro

XLERATOR opnår disse reducerede miljøpåvirkninger i forhold til traditionelle håndtørrere og papirhåndklæder (både nye og 100% genbrugsmateriale).
XLERATOR er den første håndtørrer der har opnået GreenSpec godkendelse og som er certificeret i henhold til ordningen for grønnere produkter.

Førende indenfor bæredygtighed
– 3 gange hurtigere end traditionelle håndtørrere
– Bruger 80% mindre energi
– 95% omkostningsbesparelser i forhold til papir
– Reducerer miljøspild med over 70%
– 99,97% ren luft med et HEPA Filter

Lavere bakterie niveau

Resterende bakterier blive siddende på papirhåndklæderne, som ofte smides på gulvet. Dette svineri resulterer i unødvendigt spild og giver ekstra arbejde for rengøringspersonalet. Med elektriske håndtørrere, er der intet affald der skal håndteres, og derfor ingen risiko for spredning bakterier.

Den nye generation af håndfri, højhastigheds håndtørrere er den førende inden for effektiv, hygiejnisk håndtørring. Desuden er det den mest omkostningseffektive og miljømæssigt forsvarlige måde at tørre hænder på. Uanset om Excel håndtørreren sidder på skoler, restauranter, indkøbscentre, hospitaler, tankstationer, stadioner, biografer, institutioner, fabrikker, hoteller, fitness centre eller lignende, så er hver enkelt bruger garanteret sikkerhed og tilfredshed, hver gang.